0561- 421677Boijlerweg 88, 8392 NK Boijldirectie.deoosterbrink@comprix.nl

Als uw zoon of dochter ziek is, kan u dit telefonisch door te geven via 0561-421677 óf via de knop 'absentie' in Parro.

Zijn er persoonlijke omstandigheden zoals ziekenhuisopname, langdurige ziekte of andere belangrijke zaken dan wil de school hierover graag telefonisch contact hebben met de ouders of verzorgers.