Juffen en meesters dag

Woensdag 23 mei was het bij ons op school 'juffen en meesters dag'.  Op die dag vierden alle juffen en meesters hun verjaardag. 's Morgens werden alle leerkrachten gefeliciteerd met een prachtige Hortensia en een pot met snoepjes van de OV en de Kinderkei. Vervolgens ging iedere leerkracht met haar of zijn groep activiteiten doen. Groep 1 & 2 zijn naar het Koepelbos in Oldeberkoop geweest, groep 3 & 4 deden allerlei spelletjes en activiteiten in en om de school, ook groep 5 & 6 bleven op school en hebben spelletjes etc. gedaan op het schoolplein en in de klas. Groep 7 & 8 zijn naar de Spokeplas in Noordwolde geweest.

Het was een zeer geslaagde ochtend met een feestelijk tintje!

 

Uilenballen pluizen

Op donderdag 17 mei j.l heeft juf Esther in groep 3 & 4 het een en ander verteld over uilen die bij haar in de boerderij wonen. Ook had zij uilenballen meegenomen die de kinderen mochten uitpluizen.

 

Schoolkorfbaltoernooi

Op woensdag 16 mei heeft onze school meegedaan aan het schoolkorfbaltoernooi van de gemeente Weststellingwerf.

Alle teams hebben erg sportief gespeeld en hebben hun uiterste best gedaan. Uiteindelijk won onze school 2 keer een eerste prijs gewonnen (groep 5/6 en groep 7/8)  en een tweede prijs voor het team van groep 7/8.

Een prachtige prestatie!

 

Project 'Dieren' afgesloten

Maandag 23 april hebben wij op school het project 'Dieren' afgesloten. De afgelopen drie weken is er door alle leerlingen van groep 1 t/m 8 op verschillende manieren gewerkt aan verschillende thema's in de dierenwereld (jonge dieren, uitgestorven dieren, dierentuindieren, zeedieren en amfibieën en reptielen).

Vanmiddag waren alle ouders uitgenodigd om de eindpresentatie bij te wonen. De leerlingenraad heeft het toneelstukje, dat zij bij de start hebben gespeeld voor alle kinderen, nog een keer opgevoerd voor de ouders en belangstellenden.

De opkomst was overweldigend.

Daarna konden de ouders en belangstellenden door de school heen lopen en bekijken wat hun kind(eren) hadden gemaakt. Het was een prachtig project waar iedereen enthousiast heeft meegedaan. Het is de bedoeling dat wij dit soort projecten gaan voortzetten.

 

Paddentrek

Het groepje dat zich, in het kader van de projectweken over dieren, bezig hield met amfibieën & reptielen zijn op bezoek geweest naar de 'Paddentrek' in Kuinre.

Hier werden kikkers, padden en zelfs ringslangen 'gespot'.