Start

"De Oosterbrink" is een basisschool voor openbaar dalton onderwijs, gevestigd in Boijl, een dorpje in het Friese Weststellingwerf. Onze school is onderdeel van het Kindcentrum Boijl, dit vormen wij samen met kinderopvang de Kinderkei en peuterspeelzaal Doomijn.

Onze leuze "niet apart, maar samen" willen we graag waarmaken ten dienste van de kinderen. Wij zoeken daarbij aansluiting op bestaande situaties en richten ons ook op toekomstige ontwikkelingen. Dat houdt in, dat onze leerlingen zodanig onderwijs ontvangen, dat ze kunnen omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking en dat ze een sociale positie leren ontwikkelen. Wij begeleiden ieder kind naar aanleg en tempo en in een doorgaande lijn, om uit te kunnen groeien tot een kritisch, sociaal, begripvol en zelfstandig denkend mens.

Sinterklaas bezoekt school

Op maandag 5 december heeft Sinterklaas onze school een bezoekje gebracht. 's Morgens rond 8.00 uur kwamen de chaospieten met veel bombarie, op een grote aanhangwagen door het dorp gereden. Op de parkeerplaats hebben de Pieten gedanst, samen met de kinderen en leerkrachten. Sinterklaas kwam wat later en heeft de kinderen nog even toegesproken. Daarna is Sinterklaas en zijn Pieten naar binnen gegaan en hebben zij eerst een bezoek gebracht aan de peuterspeelszaal en de kinderopvang. Vervolgens gingen ze naar de kleuters en groep 3 & 4. Nadat Sinterklaas ook nog even een bezoek had gebracht aan groep 5 t/m 8 is hij, samen met z'n Pieten rond 12.00 uur weer vertrokken naar zijn volgende bezoek.

 

Kleuters krijgen 'programmeerlessen''

Vanmorgen hebben de leerlingen van groep 1 & 2 hun eerste 'programmeerles' gehad. Met de Bee-Bot leren kinderen de beginselen van programmeren en wordt het logisch denken gestimuleerd. Ze kunnen de Bee-Bot laten lopen met behulp van de knoppen bovenop de Bee-Bot.

De kinderen krijgen in totaal 4 lessen die worden verzorgd door studenten van het Friesland College.

Verderop in het jaar zullen ook de andere groepen programmeerlessen krijgen.

 

Streetwise

Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 hebben vandaag deelgenomen aan Streetwise.

Streetwise is een verkeerseducatielijn, verzord door de ANWB. In alle groepen waren verschillende activiteiten: groep 1 & 2: Toet, toet (hierbij leerden de kinderen verkeersgeluiden herkennen en oefenen met oversteken. Ook leren de kinderen waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje te gebruiken in de auto).

Groep 3 & 4: Blik & Klik: (de kinderen hebben in het dorpshuis les gekregen in het veilig oversteken en ze ervaren waarom het gebruik van autogordels en een autozitje zo belangrijk is. Daarnaast is er een oogmeting gedaan).

Groep 5 & 6 Hallo auto: ( alles draait hierbij om de remweg van de auto. De kinderen moesten in een lesauto zelf ervaren hoe de auto reageert bij het remmen. Ook leerden ze om de autogordel op een juiste manier te gebruiken).

Groep 7 & 8: Trapvaardig: Hierbij ging het om fietsbeheersing. Daarnaast mochten de kinderen op een electrische step rijden. Tevens werd er een bike check uitgevoerd.

 

Groep 7 & 8 bezoeken gemeentehuis

De kinderen van groep 7 & 8 hebben vandaag het gemeentehuis van Weststellingwerf bezocht. Na een rondeleiding door het gemeentehuis en het archief hebben zij, in de raadszaal, een raadsvergadering nagespreeld.

Raadsleden brengen bezoek aan groep 7 & 8

Dhr. T. Stoker en dhr. M. Bos, beide raadsleden van de gemeente Weststellingwerf, hebben donderdag 27 oktober onze school bezocht. Zij hebben samen met de kinderen van groep 7 & 8 gelunched en daarna een presentatie gegeven over de gemeente en hun werk. Wij hebben tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verkeerssituatie rond onze school onder de aandacht te brengen.

Op donderdag 17 november zal groep 7 & 8 een bezoeken brengen aan het gemeentehuis en een rondleiding krijgen.