Start

"De Oosterbrink" is een basisschool voor openbaar Dalton onderwijs, gevestigd in Boijl, een dorpje in het Friese Weststellingwerf. Onze school is onderdeel van het Kindcentrum Boijl, dit vormen wij samen met kinder- en peuteropvangopvang de Kinderkei .

Onze leuze "niet apart, maar samen" willen we graag waarmaken ten dienste van de kinderen. Wij zoeken daarbij aansluiting op bestaande situaties en richten ons ook op toekomstige ontwikkelingen. Dat houdt in, dat onze leerlingen zodanig onderwijs ontvangen, dat ze kunnen omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking en dat ze een sociale positie leren ontwikkelen. Wij begeleiden ieder kind naar aanleg en tempo en in een doorgaande lijn, om uit te kunnen groeien tot een kritisch, sociaal, begripvol en zelfstandig denkend mens.

Creatieve voorstelling groep 5 & 6

Op woensdag 15 maart heeft groep 5 & 6 de creatieve voorstelling verzorgd.

Tijdens de uitvoering hebben de kinderen verschillende proefjes gedaan onder het toeziend oog van ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden.

NLDoet!

Zaterdag 11 maart hebben een aantal vrijwilligers meegeholpen om de schoolpleinen schoon te maken en de tuintjes klaar te maken voor het voorjaar. Op het kleuterplein is belijning aangebracht en er zijn een tweetal bakken gemaakt waar de kleuters hun tassen in kunnen opbergen.

Wij willen, langs deze weg, de vrijwilligers bedanken voor hun inzet!

High Tea

Op maandag 27 februari hebben de kinderen, onder begeleiding van enkele enthousiaste ouders, een hight-tea voorbereid. De kinderen hebben erg hun best gedaan om er echt iets moois van te maken. Er werden vele, heerlijke hapjes gemaakt.

's Middags hebben we eerst met z'n allen 'geproost' op het feit dat Max van der Garde, als 100e leerling, bij ons op school is gekomen en daarna heeft iedere groep in hun eigen lokaal genoten van de High Tea. Het was een gezellige en feestelijk gebeurtenis.

 

School verwelkomt 100e leerling!

Op maandag 27 februari heeft onze school de 100e leerling ontvangen. Ondanks dat wij ieder kind die bij ons op school komt even belangrijk vinden is het verwelkomen van de 100e leerling altijd weer een bijzonder moment

Max van der Garde uit Boijl was degene die maandagochtend feestelijk onthaald werd door alle leerlingen, teamleden en enkele ouders van de school. Max kreeg een mooie oorkonde als herinnering. Wij hopen dat Max een hele fijne en leerzame tijd tegemoet gaat op onze school.

Heite schaaktoernooi

Op zaterdag 11 februari hebben Jordy, Brent, Thijs en Ellard (gr. 8), deelgenomen aan het Heite schoolschaaktoernooi in Oosterwolde. Er waren zo'n 36 teams aanwezig. Ondanks dat de heren erg goed hebben geschaakt en verschillende partijen hebben gewonnen is het hen niet gelukt om zich bij de winnaars te plaatsen. Gelukkig was meedoen belangrijker dan winnen. De jongens hebben laten zien dat zij over voldoende schaaktalenten beschikken.