Start

"De Oosterbrink" is een basisschool voor openbaar Dalton onderwijs, gevestigd in Boijl, een dorpje in het Friese Weststellingwerf. Onze school is onderdeel van het Kindcentrum Boijl, dit vormen wij samen met kinder- en peuteropvang de Kinderkei .

Onze leuze "niet apart, maar samen" willen we graag waarmaken ten dienste van de kinderen. Wij zoeken daarbij aansluiting op bestaande situaties en richten ons ook op toekomstige ontwikkelingen. Dat houdt in, dat onze leerlingen zodanig onderwijs ontvangen, dat ze kunnen omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking en dat ze een sociale positie leren ontwikkelen. Wij begeleiden ieder kind naar aanleg en tempo en in een doorgaande lijn, om uit te kunnen groeien tot een kritisch, sociaal, begripvol en zelfstandig denkend mens.

Groep 3 & 4 bezoeken de bibliotheek in Wolvega

In het kader van de Kinderboekenweek, met als thema "Gruwelijk Eng", hebben de kinderen van groep 3 & 4 een bezoek gebracht aan de bibliotheek in Wolvega.

 

Kinderboekenweek gestart

Vandaag hebben we met z'n allen de Kinderboekenweek geopend. Het thema van deze kinderboekenweek is "Gruwelijk Eng" en dat was te merken ook.

Op school liepen allerlei vreemde en griezelige gedaantes rond. 

De kinderen hebben gedanst en gezongen op het liedje "Gruwelijk Eng" en onze stagiaire juf Rianne heeft het verhaal van de Gruffalo voorgelezen.

 

Nieuwe leerlingenraad

Vandaag is er op onze school een nieuwe leerlingenraad gekozen. Een aantal leerlingen uit groep 5 t/m 8 vergaderen eens in de zes weken met juf Nynke over zaken die hen aangaan of over zaken die hen en de andere kinderen bezighouden. Dit kunnen heel verschillende onderwerpen zijn; een spiegel bij de meisjes wc, het plein, projecten etc. De afspraken die worden gemaakt worden in notulen vastgelegd. Op die manier betrekken wij de leerlingen bij praktische zaken die zich binnen de school afspelen.

De nieuwe leerlingenraad bestaan uit:

Jeffrey Betten (gr. 5), Isa Blum (gr. 6), Lieke Tolman (gr. 7) Tessa Mulder en Julia v.d. Wijk (gr. 8)

Groep 8 doet mee aan "Comprix in beweging"

De leerlingen van groep 8 hebben vandaag meegedaan aan "Comprix in Beweging".

Alle groepen 8 van de scholne van Comprix hadden vandaag een sportdag. de helft van de scholen ging hiervoor naar Wolvega en de andere helft ging naar Gorredijk.

Onze groep 8 heeft kennisgemaakt met: Snorkelen, Fierljeppen en Free running. Foto's vindt u elders op de web-site.

 

Juf Geesje 40 jaar leerkracht op onze school!

Vandaag was het een bijzondere dag voor juf Geesje en voor de school. Op 1 augustus was juf Geesje 40 jaar leerkracht op de Oosterbrink. Een heel bijzonder moment! Dit hebben we met z'n allen gevierd. 's Morgens werd juf Geesje getrakteerd op een heerlijk ontbijt aan huis. Om 8.45 uur werd zij opgehaald door een antieke legerjeep die haar naar school vervoerde. Hier stonden alle kinderen, ouders, leerkrachten en een aantal oud collega's haar op te wachten. In het spellokaal hebben we met elkaar herinneringen opgehaald, gezongen, cadeuatjes gegeven en een heerlijk taartje gegeten met een afbeelding van juf Geesje er op. Het was een onvergetelijke ochtend.