0561- 421677Boijlerweg 88, 8392 NK Boijldirectie.deoosterbrink@comprix.nl

In ons gebouw is opvang mogelijk van kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de Kinderkei (Peuter- en Kinderopvang/BSO en voorschoolse opvang).

www.dekinderkei.nl

Tel. 0561-851066 of info@dekinderkei.nl