0561- 421677Boijlerweg 88, 8392 NK Boijldirectie.deoosterbrink@comprix.nl

De Veerkieker

De Veerkieker is een programma voor erfgoedonderwijs in de Stellingwerven. Voor elke groep is er een bezoek aan een erfgoedinstelling dat gekoppeld is aan een of meer kunstlessen, voor elke groep een andere kunstdiscipline.

De Veerkieker richt zich op het verhaal van de Stellingwerven en maakt daarbij gebruik van regionaal erfgoed. Behalve de overdracht van kennis is ook de beleving van het erfgoed van groot belang. Om die reden is bij elk project een kunstenaar betrokken. Met behulp van theater, dans, tekenen, schilderen, verhalen vertellen, muziek, beelden maken en filmen wordt de opgedane kennis verwerkt. Maar ook het Stellingwerfs maakt deel uit van het verhaal. Voor alle groepen zijn er lesbrieven ontwikkeld die elke erfgoedinstelling en kunstdiscipline verbinden met deze prachtige streektaal.

  • De Veerkieker vertelt het verhaal van de Stelingwerven.
  • Erfgoedinstellingen in de regio worden bezocht door alle basisschoolleerlingen in Oost- en Weststellingwerf.
  • Regionaal erfgoed wordt gekoppeld aan kunst.
  • De leerlingen leren spelenderwijs over het Stellingwerfs.
  • In De Veerkieker onderzoeken kinderen hun ‘wortels’ en ontwikkelen ze ‘vleugels’ in de voor hun steeds groter wordende wereld.