0561- 421677Boijlerweg 88, 8392 NK Boijldirectie.deoosterbrink@comprix.nl

Daltononderwijs

Dalton op de Oosterbrink
“Ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het samen wel kan!”

Dalton is geen methode of systeem, maar een praktisch onderwijsplan. De vijf kernwaarden uit het daltononderwijs zijn leidend voor het onderwijsaanbod en de manier waarop we met elkaar omgaan.

 • samenwerking;
 • vrijheid en verantwoordelijkheid;
 • effectiviteit;
 • zelfstandigheid;
 • reflectie.

Dit houdt in dat leerlingen…

 • Zichzelf zijn
 • Weten wat ze willen
 • Zich vrij en verantwoordelijk voelen
 • Rekening houden met anderen
 • Doel- en taakgericht werken
 • Nieuwsgierig en onderzoekend zijn
 • Eigen talenten ontwikkelen

Vrijheid en verantwoordelijkheid 
Op onze school geven wij kinderen de vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf keuzes te maken. Wij leren kinderen aan de hand van onze sociale vaardigheidsmethode 'Kanjertraining' na te denken over hun gedrag en gemaakte keuzes. Vrijheid en verantwoordelijk leren we ook door gebruikt te maken van het keuzebord, de weektaak en de agenda. Zelf verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor het eigen leerproces.

Vanaf groep 5 krijgen kinderen steeds vaker de keus om wel of niet deel te nemen aan instructies. Hebben zij (naar eigen inzicht) voldoende kennis om een taak te maken, dan mogen zij dit doen. Hebben ze het gevoeld dat ze extra hulp nodig zijn, dan mogen ze aansluiten bij een volgende instructie.

Zelfstandigheid 
Zoals hierboven is beschreven (onderdeel vrijheid en verantwoordelijkheid) verwachten wij veel zelfstandigheid van onze kinderen. Zelf verantwoorde keuzes maken: wat ga ik wanneer doen (plannen), wie of wat heb ik nodig om mijn doel te kunnen halen (materiaal, persoon, werkplekken). En heb ik mijn doel behaald? 

Samenwerken 
Samenwerken is een belangrijke pijler van ons daltononderwijs. Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder! Schoolbreed werken wij aan terugkomende thema's; Kinderboekenweek. Sinterklaas, Kerst, Pasen. Daarnaast bieden wij (schoolbreed) nog een aantal thema's per jaar aan vanuit onze methode Blink (wereldoriëntatie). Tijdens die thema's werken we met de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 door elkaar, maar ook wel met de hele school door elkaar.  Tijdens deze thema's werken kinderen van verschillende leeftijden aan opdrachten.

Effectiviteit  
Wij geven (waar mogelijk) les in kleine instructie groepjes. Zo krijgen kinderen meer les op eigen niveau en krijgen ze meer beurten. Waardoor er meer betrokkenheid is en kinderen dus niet lang op elkaar hoeven te wachten. Heb je een instructie niet goed begrepen dan kun je gemakkelijk nog eens aansluiten bij de volgende groep.
Kinderen die de basisstof lijken te beheersen, worden vooraf getoetst. Zo hoeven zij alleen lessen te maken die voor hen nog nodig zijn. De overige tijd wordt aangevuld met levelwerk.

Reflectie
In de klas wordt regelmatig gereflecteerd. De leerlingen reflecteren op werkhouding, persoonsvorming en op de lesstof. In iedere klas staat een reflectiepot, in deze pot zitten kaartjes met vragen over de verschillende Dalton onderdelen; “Met wie heb je vandaag fijn samengewerkt?”, “Hoe ging het zelfstandig werken vandaag?”
Reflectie komt ook terug in het rapport doormiddel van het ik-rapport en tijdens de oudergesprekken, waarbij de leerlingen vanaf groep 5 ook aansluiten bij de gesprekken. 
Als team reflecteren we ook, we maken hierbij gebruik van de kaarten van de Daltonspiegel. 

Voor meer informatie over Daltononderwijs kijk op:

Nederlandse Dalton Vereniging http://www.dalton.nl/