Nieuws - Project 'Dieren' afgesloten

Maandag 23 april hebben wij op school het project 'Dieren' afgesloten. De afgelopen drie weken is er door alle leerlingen van groep 1 t/m 8 op verschillende manieren gewerkt aan verschillende thema's in de dierenwereld (jonge dieren, uitgestorven dieren, dierentuindieren, zeedieren en amfibieën en reptielen).

Vanmiddag waren alle ouders uitgenodigd om de eindpresentatie bij te wonen. De leerlingenraad heeft het toneelstukje, dat zij bij de start hebben gespeeld voor alle kinderen, nog een keer opgevoerd voor de ouders en belangstellenden.

De opkomst was overweldigend.

Daarna konden de ouders en belangstellenden door de school heen lopen en bekijken wat hun kind(eren) hadden gemaakt. Het was een prachtig project waar iedereen enthousiast heeft meegedaan. Het is de bedoeling dat wij dit soort projecten gaan voortzetten.

 

Geplaatst op: 24 April 2018

terug