MR

Wie zitten in de MR?

In de MR zitten twee leerkrachten en twee ouders. Ook de directeur is aanwezig op de vergaderingen van de MR en geeft informatie over voorgenomen besluiten. Het team en de ouders kiezen wie er namens hen in de MR mogen zitten. De leden van de MR zitten drie jaar in de MR.

Op dit moment bestaat de MR uit:

  • Namens de leerkrachten: Annemiek de Lang (secretaris) en Janneke de Groot (tijdelijk)
  • Namens de ouders: Claudia Bambacht (voorzitter) en Polien Hoogeveen (penningmeester)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onderlinge besprekingen van alle aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de openbare scholen in de gemeente Weststellingwerf. De GMR bestaat uit leden van de MR's van alle openbare scholen in Weststellingwerf. De GMR-leden komen minimaal 6 maal per jaar bij elkaar.