MR

Waar is de MR nu zoal mee bezig?

  • ‘Gebruikelijke’ zaken als begroting, het schoolplan en de resultaten van het leerlingvolgsysteem.