Informatie

Oud-papier

Het oud papier wordt door de ouders van de school opgehaald. De ouders worden hiervoor ingedeeld aan het begin van het jaar. De opbrengsten hiervan gaan naar oudervereninging van de school. Met dit geld kunnen we leuke activiteiten voor de leerlingen organiseren.

2020
Zaterdag 26 september
Zaterdag 24 oktober
Zaterdag 21 november
Zaterdag 19 december

2021
Zaterdag 16 janauri
Zaterdag 13 februari 
Zaterdag 13 maart
Zaterdag 10 april
Zaterdag 8 mei
Zaterdag 5 juni
Zaterdag 3 juli