Informatie

Oud-papier

Het oud papier wordt door de ouders van de school opgehaald. De ouders worden hiervoor ingedeeld aan het begin van het jaar. De opbrengsten hiervan gaan naar oudervereninging van de school. Met dit geld kunnen we leuke activiteiten voor de leerlingen organiseren.

11 maart '23
15 april '23
6 mei '23
3 juni '23
1 juli '23
29 juli '23
26 augustus '23
23 sept '23
21 oktober '23
18 november '23
16 december '23