Informatie

Oud-papier

Het oud papier wordt door de ouders van de school opgehaald. De ouders worden hiervoor ingedeeld aan het begin van het jaar. De opbrengsten hiervan gaan naar oudervereninging van de school. Met dit geld kunnen we leuke activiteiten voor de leerlingen organiseren.

Iedere 3e zaterdag van de maand wordt het oud-papaier in Boijl opgehaald.

2019
21 septembber
19 oktober
16 november
21 december

2020
18 januari
15 februari
21 maart
18 april
16 mei
20 juni
18 juli
15 augustus